Impressum
Vivera d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 1
44400 Glina


Upisano kod trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem: Tt-97/1225-2
MATIČNI BROJ SUBJEKTA: 080133727
OIB: 66708005629
Žiro račun:

2484008-1100765896 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)

2330003-1100362662 (Societe Generale - Splitska banka d.d. Split)

 

Iznos temeljnog kapitala: 32.228.500,00 kn uplaćen u cjelosti
Član uprave društva: Darko Baljak - direktor
e-mail: uprava@vivera.hr
kontakt: 044/551 500

Uredništvo:

Tehnički Urednik: Marinko Uzelac
Urednik sadržaja: Ladislava Klasić-Stanković

Dizajn i realizacija: Progressive.hr za Početna stranica d.o.o